Obchodní podmínky

Platební podmínky

Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Kupní cena zboží je splatná proti převzetí zboží.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Kupující platí za zboží v hotovosti.
Nepřevezme-li kupující objednané zboží, nese kupující (v případě doručení zboží na dobírku) náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
Ke zboží je připočítáván poplatek za poštovné a balné, viz Dodací podmínky.

Reklamace

Záruka na zboží je _________________.
Reklamaci mechanického poškození zboží není možné uznat.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně.
Písemné oznámení spolu s vadným a nepoužitým zbožím odešle kupující v původním nepoškozeném obalu doporučeně na adresu:

Happy Barf, Nám. Interbrigády 1/977, Praha 6, 160 00   

Na základě těchto informací stanovíme další postup při vyřizování reklamace. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným používáním a ošetřováním. Bude-li reklamace shledána jako oprávněná, odešleme vám nové zboží bezprostředně po obdržení reklamovaného zboží nebo vám bude v plné výši vrácena zaplacená částka.